Waxing Services

Waxing for Women

 • Full leg wax - $56
 • Full leg & bikini wax - $68
 • Full leg & underarm wax - $75
 • Full leg & Brazilian (with a strip) - $90
 • Full leg & Full Brazilian wax - $95
 • Top leg wax - $37
 • Top leg and bikini wax - $55
 • Top leg and underarm wax - $59
 • 3⁄4 leg wax - $38
 • 3⁄4 leg & bikini wax - $52
 • Lower 1⁄2 leg wax - $33
 • Lower 1⁄2 leg & bikini wax - $48
 • 1⁄2 leg, bikini & underarm wax - $60
 • 1⁄2 leg & underarm wax - $56
 • Full Brazilian wax - $58
 • Brazilian wax (with a strip) - $50
 • G-String wax - $38
 • Bikini wax - $27
 • Underarm wax - $23
 • Full stomach wax - $25
 • Face wax (brow, lip, chin & side) - $45
 • Eyebrow, lip & chin wax - $38
 • Eyebrow and lip wax - $34
 • Lip and chin wax - $31
 • Eyebrow wax - $22
 • Chin wax - $16
 • Lip wax - $15
 • Sides of face - $17
 • Full arm wax - $32
 • Half arm wax - $22

 

Waxing for Men

 • Full Body wax - $190
 • Full Leg wax - $70
 • Full leg & Speedo line wax - $80
 • Back wax $42
 • Back wax & shoulders wax - $45
 • Chest wax - $38
 • Chest wax & stomach wax - $60
 • Stomach wax - $38
 • Full Arm wax - $40
 • 1⁄2 Arm wax - $30
 • Bikini wax -$32
 • Underarm wax - $25
 • Eyebrow wax - $22
 • Nostrils wax - $15
 • Ear wax - $13